Lodní přívěsy

Není překvapením, že stoupá zájem o cestování k moři. Nicméně, plné pláže a stereotypní rutina každoročního pobytu u vody nemusí vyhovovat každému. Možná právě proto je stále více lidí, kteří si přejí k moři vzít svou vlastní nebo pronajatou loď. Tímto způsobem lze na dovolené objevit nové a klidné pláže, kde si člověk může užít příjemné chvíle. A co teprve koupání uprostřed širého moře? Dokážete si to představit? Určitě neodmítnete, že vedle těchto výhod čekají na vás i jiné neobvyklé zážitky díky lodi.

V dnešním článku se zaměříme na to, jak dopravit loď na cílové místo. Jak si vybrat ten nejlepší přívěs na loď? Plachetnici nebo motorový člun lze převézt do cílové destinace pomocí lodního přívěsu. Tento přístroj umožňuje nejen samotnou dopravu, ale také snadné spuštění lodi na vodu, a to bez vysokých nákladů spojených s použitím jeřábu.

Jak si ale vybrat vhodný přívěs?

Přečtěte si důležité rady.

1. Přívěs musí splňovat řadu parametrů. Jednak je nutné, aby byl pevný, ale na druhou stranu také co nejlehčí. Proč? Loď při transportu musí být opatřena dostatečnou oporou v nejvíce vyztužených částech trupu, kvůli nenarušení její konstrukce.

2. Musí být správně vyvážený a splňovat dobré jízdní vlastnosti.

3. Pokud plánujete spouštět plachetnici rovnou na vodu, musí lodní vlek odolávat slané vodě, neboť v opačném případě, mořská voda sníží životnost celého přívěsu. Týká se to především vleků, které vyžadují, abychom ponořili celou nápravu.

Existuje však jiná možnost, která umožní se těmto potížím vyhnout. V dnešní době se dají sehnat přívěsy se sklopnou ojí. Jejich výhoda spočívá v tom, že se nemusí namáčet celá náprava. U tohoto modelu stačí ponořit pouze pneumatiky k okrajům disků a manipulovat s lodí dle pokynů. Bohužel i sklápěcí přívěs má své nevýhody. Kvůli nedostatečné hloubce může záď plavidla udeřit do dna a při spouštění se po něm odře. Ovšem i tento problém se dá vyřešit, pokud jste šikovní.

Stačí s sebou nosit vodováhu a změřit si sklon rampy (ideální sklon je 7 až 12 stupňů od poměru 1:8 k poměru 1:5). Sklápěcí přívěs je vhodný pro lodě menší váhové kategorie a pro ty větší, doporučujeme klasické vleky.

4. Pokud přepravujete lodě do hmotnosti 450 kg (včetně vybavení) bude Vám stačit nebrzděný přívěs, který je zároveň i jednodušší. Brzděné přívěsy uvezou loď o maximální hmotnosti 1 100 kg.

5. Můžete také vybírat mezi jednonápravovým nebo dvounápravovým přívěsem. Jednonápravový přívěs je na manipulaci podstatně jednodušší. Dvounápravové jsou za to stabilnější, bezpečnější, ale zároveň také dražší a náročnější na údržbu. Vaši volbu určitého typu můžou ovlivňovat finance a také hledisko možnosti manévrovat ve stísněném prostoru.

Když nakupujete lodě, pečlivě zkoumejte její stav a to, zda bude vyhovovat Vašim potřebám. Na druhou stranu přívěsu pravděpodobně nevěnujete tolik pozornosti, kolik byste měli, což je zajímavé vzhledem k poměru toho, kolik času na něm loď stráví v porovnání s časem, který stráví na vodě.

Pokud je pro Vás důležité, co převážíte a loď se do toho rozhodně počítá, měli byste věnovat nějaký čas přemýšlení o tom, jaký přívěs budete potřebovat. Stejně jako u mnoha jiných výrobků se kvalita přívěsů značně liší, a pokud se pozorně podíváte na všechna správná místa, můžete rozdíly odhalit. Ačkoli to zní jednoduše, slušné pravidlo při nákupu přívěsů zní: "Dostanete to, za co si zaplatíte". Podívejme se na toto téma z hlediska velikosti a typu, bezpečnosti a údržby.

Nejdříve je to velikost. Velikost přívěsu, který potřebujete, samozřejmě určuje loď. Dvounápravové přívěsy jsou pěkné, ale mají dvojnásobný počet pneumatik, které je nakonec třeba vyměnit. Pokud tedy Vaše loď není velká, těžká nebo pokud s ní nejezdíte hodně na dlouhé vzdálenosti, můžete ušetřit tím, že si pořídíte jednonápravový přívěs.

Dlouhodobý provoz je levnější

Pokud však podnikáte dlouhé cesty, dvounápravový přívěs je při dálničních rychlostech stabilnější, a pokud na dálnici píchnete, nabízí dvounápravový přívěs určitou míru bezpečnosti, kterou s jednonápravovým přívěsem nezískáte. Dvojité nápravy efektivněji rozkládají zatížení na styčné plochy čtyř kol. Dvounápravové přívěsy mohou být také vybaveny brzdami na obou nápravách, což výrazně zkracuje brzdnou dráhu a zvyšuje bezpečnost.

Jak vybrat ten nejlepší přívěs

Pokud jde o typ přívěsu, který chcete, jen nastíníme, jaké typy jsou k dispozici, a Vy si sami můžete ujasnit, co chcete. Existují dva materiály, ze kterých lze postavit lodní přívěs: ocel a hliník. Ocel je samozřejmě obvykle pevnější, ale protože je to železný kov, bude rezavět.

Hliník koroduje, ale nerezaví. Surová ocel je levnější materiál než hliník, ale to neznamená, že všechny ocelové přívěsy jsou levnější než jejich hliníkové protějšky.

Obecně platí, že pokud provozujete veškerou plavbu ve sladké vodě, snáze si vystačíte s ocelovým přívěsem. Pokud necháte škrábance v laku bez dozoru, bude rezavět, ale slušný ocelový přívěs by měl vydržet po celou dobu životnosti Vaší lodi, pokud jej budete řádně udržovat.

Naopak, pokud jezdíte na oceánu nebo na vnitrozemské vodní cestě, měli byste se rozhodnout pro hliníkový přívěs. Nejsou tak hezké jako ocelový přívěs s barvou, která odpovídá Vaší lodi a tažnému zařízení, ale jak jsme již zmínili, nerezaví.

Musíte si také vybrat nosný systém přívěsu: válečky nebo lůžka. Válce obvykle usnadňují nakládání a vykládání, ale neudržují trup jako lůžka. Válečky také nerozkládají hmotnost lodi tak, jako to dělají lůžka. Na lodích, které dlouho stojí na valníkových přívěsech (což se v zimě často stává), se může na přídi objevit "háček" v pojezdové ploše nebo jiné nedokonalosti.  Vzhledem k částce, kterou utratíte za nákup lodi, která jezdí rychle a za úpravy, které ji zrychlí, je poslední věc, kterou potřebujete, vylepšené dno.

Pro zavěšení se používají dva typy systémů, přičemž každý z nich je spolehlivý. Systémy s torzní tyčí, u nichž torzní tyč probíhá uvnitř nápravy, umožňují nižší světlou výšku. Nevýhodou je, že systém je nákladnější než listové pružiny a může skrývat brzké známky koroze.

Listové pružiny se používají již po staletí a mají solidní výkon. Ujistěte se, že jste si pořídili sestavu, která zvládne hmotnost Vaší lodi. Mnoho výrobců dává na přívěsy třílisté pružiny, ale můžete najít lepší modely s pětilistými pružinami, které jsou pevnější a je u nich menší pravděpodobnost, že časem selžou.

Věnujte pozornost tloušťce kovu použitého v hlavní konstrukci přívěsu, včetně příčníků, a porovnejte přívěs s přívěsem. Mnoho výrobců používá tenké materiály jen proto, že jsou levnější. Tato logika platí i pro hliníkové přívěsy. Měli byste se podívat nejen na tloušťku hliníku, ale také na výšku a šířku nosičů. Vyšší a silnější I-nosníky jsou pevnější.

Důležité je také zkontrolovat kování přívěsu. Spousta výrobců používá pozinkovaný spojovací materiál. Jistě, v dohledné době nezreziví, ale pozinkované spojovací prvky mohou způsobit korozi mezi nepodobnými kovy. Vždy chtějte nerezovou ocel.

Při nákupu přívěsu můžete hodně poznat, když budete věnovat pozornost detailům. Prohlédněte si všechny přívěsy, které můžete během jednoho dne najít a můžete si všimnout jemných rozdílů a učinit kvalifikované rozhodnutí.

Údržba a servis

Pokud jde o údržbu, tak mezi nejkritičtější položky na přívěsu jsou ložiska kol. Proč? Protože špatná ložiska kol Vám zabrání dostat se k jezeru. Stojí mezi Vámi a drahocenným časem na vodě. Pneumatiky jsou také kritické, ale zpravidla máte náhradní, takže píchlé nebo prasklé pneumatiky můžete opravit u silnice. Ložiska? To je nepravděpodobné.
Ložiska kol jsou nejkritičtější položkou údržby lodního přívěsu, protože Vás mohou uvěznit u silnice a zdržet Vás od vody. Před každou vodáckou sezónou proveďte údržbu ložisek čerstvým mazivem a podle potřeby je vyměňte.

Mazivo ve skutečnosti tvoří asi 90 % oleje. Zbylých 10 procent tvoří zahušťovadla, výkonnostní přísady, inhibitory oxidace, složky, které pomáhají předcházet opotřebení a sloučeniny zabraňující korozi. Plastické mazivo funguje tak, že uvolňuje olej, takže při použití v ložisku se z maziva uvolňuje trochu oleje, který maže kuličky nebo válečky v ložisku. S uvolňováním oleje dochází ke snižování jeho obsahu a stačí, aby se obsah oleje snížil přibližně o 15 až 20 %, dokud nedosáhne bodu, kdy již nemaže. Před každou lodní sezónou proveďte servis ložisek s použitím čerstvého maziva a podle potřeby je vyměňte.

Zbytek přívěsu lze udržovat "hlídáním věcí". Když je loď ve vodě, kontrolujte koberce lůžka. Pokud je potrhaný, vyměňte jej. Při každém vyplutí zkontrolujte brzdy a světla. Několikrát za sezónu namažte spřáhlo a zvedák jazyka. Při každém použití přívěsu zkontrolujte příďový popruh a válečkové mechanismy.

Tím, že budete mít věci neustále na očích, nemusíte si na údržbu přívěsu vyhradit cenný víkendový den. Tento čas můžete strávit se zaparkovaným přívěsem a lodí na vodě - tam, kde má být.

Jak ideálně používat lodní přívěs

Než dojde k samotnému převozu lodě, je nejdříve nutné správně uložit loď na vlek. Upínací oko na přídi se upevní tak, aby vždy směřovalo směrem dolů a dozadu a od zadních upínacích ok směrem dolů a dopředu. Popruhy musí být opatřeny ráčnou, abyste je mohli utáhnout podle vlastních potřeb. Jestliže pás budete muset vést přes ostrou hranu na lodi, je dobré ho něčím podložit. V opačném případě vlivem vibrací může dojít k posouvání lodě, případně jeho přetrhnutí a následné nehodě. Popruhy i při jízdě raději vždy kontrolujte!

Jednou z největších výrobců lodních přívěsů v Evropě je společnost Thule, která je díky svému rozsahu nabízí za bezkonkurenční ceny. Najdete u nich opravdu širokou nabídku od přívěsů pro skútry, vleky pod čluny až k nákladním přívěsům. Naši aktuální nabídku naleznete na stránce lodní přívěsy.

Nabídka přívěsů ZDE.

Záznamy nebyly nalezeny...

×

Splátková kalkulačka ESSOX